jump to example.com

Algemene voorwaarden

 

Algemene- en gebruiksvoorwaarden Dorpenindrenthe.nl en alle aangesloten dorpenwebsites


OND Reclame & Internet waardeert uw bezoek aan onze dorpensites. Ter voorkoming van onduidelijkheid hebben wij voorwaarden opgesteld voor het gebruik van de websites. De onderstaande voorwaarden zijn voor het gebruik van de websites, door zowel bezoekers als adverteerders van toepassing. Door onze websites te bezoeken en te bekijken accepteert u onze voorwaarden voor gebruik, zonder beperking of uitsluiting. Aan de informatie op de websites kunnen geen rechten worden ontleend. OND Reclame & Internet is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook voortvloeiend uit de getoonde informatie op de websites. Adverteerders op de websites accepteren deze voorwaarden op moment van het vermelden van hun bedrijf of accommodatie op een of meerdere dorpensites.

Intellectueel eigendom
De inhoud, vorm en programmering van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij OND Reclame & Internet, haar leveranciers en haar partners, waarbij alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de websites (waaronder begrepen maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van OND Reclame & Internet. Wijzigingen op de inhoud geplaatst door OND Reclame & Internet van de websites zijn verboden.

Plaatsing van foto's bij uw vermelding
Indien u bij het plaatsen van een advertentie foto’s op de website plaatst garandeert u OND Reclame & Internet dat u bevoegd bent om deze openbaar te maken en vrijwaart u OND Reclame & Internet voor eventueel uit onbevoegd gebruik voortvloeiende schade.

Aangeleverde teksten en foto's
Als u ons teksten en foto's stuurt voor publicatie op de dorpensites, geeft u aan OND Reclame & Internet het onbeperkte, onherroepelijke recht deze informatie te gebruiken, waaronder door deze te vertonen, te wijzigen, te verwerken of deze te verspreiden en te registreren.

Informatie op de website
Aan de op deze websites gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. OND Reclame & Internet is geen partij tussen u als gebruiker en de adverteerder. OND Reclame & Internet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste berichten, advertenties of vermeldingen van bedrijven/accommodaties op de dorpensites. Wij vinden het wel erg belangrijk dat de informatie op de website juist is. Mocht u onjuistheden op de websites aantreffen, verzoeken wij u dit aan ons te laten weten zodat wij deze kunnen aanpassen of verwijderen.

Uw vermelding(en) en advertentie(s) op de dorpensites
Middels de pagina "aanmelden" kunt u uw bedrijf/accommodatie online plaatsen. Hiervoor vragen wij u gegevens in te vullen om uw vermelding voor de bezoeker zo duidelijk mogelijk weer te geven. U ontvangt van de Dorpenindrenthe.nl een emailbericht met daarin een link naar uw persoonlijke pagina om gegevens te wijzigen of promoties aan te maken. Mochten er onduidelijkheden zijn m.b.t. de aangeboden functies, dan kunt u ons altijd bellen of mailen. Mochten wij het vermoeden hebben, dat de door u aangemaakte vermelding en/of advertentie misleidend is, dan heeft OND Reclame & Internet het recht om deze zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

Tarieven en betaling
OND Reclame & Internet geeft duidelijk de geldende tarieven in het klantmenu weer. Deze tarieven zijn exclusief 19% BTW. Het totaalbedrag inclusief BTW wordt op de site bij uw bestelling weergegeven. U ontvangt van ons per e-mail een factuur van uw vermelding en/of advertenties. Op verzoek kunnen wij deze tot 1 jaar na datum opnieuw naar u mailen. De tarieven kunnen zonder opgaaf van reden door OND Reclame & Internet worden gewijzigd. Deze wijziging gaat dan in op de jaarlijkse verlengingsdatum van uw vermelding. U heeft de mogelijkheid om uiterlijk 4 weken voor de verlengingsdatum uw vermelding op te zeggen. De totalen van de bezoekersstatistieken van de aangesloten dorpensites worden aan u bekend gemaakt. U ontvangt jaarlijks een rekening per e-mail voor uw vermelding op de website(s). Betaling van uw vermeldingen en advertenties gaat op basis van automatische incasso. Tenzij anders overeengekomen. Eventuele wijzigingen in uw bankrelatie kunt u ten allen tijde aan ons doorgeven. Voor het betalen op rekening binnen 8 dagen met een factuur per post wordt € 8,50 administratiekosten in rekening gebracht. Mocht u de betalingstermijn overschrijden worden er, bovenop de eerder berekende administratiekosten, € 11,50 per toegezonden aanmaning in rekening gebracht. Het bovenstaande geldt tevens wanneer OND Reclame & Internet het factuurbedrag niet van uw rekening kan afschrijven. U ontvangt maximaal 3 herinneringen voordat wij genoodzaakt zijn de factuur aan een incassobureau uit handen te geven.

Overeenkomst bedrijf/accommodatie
Met het accepteren van deze voorwaarden wordt een overeenkomst gesloten tussen u en OND Reclame & Internet. Uw vermelding geldt tot wederopzegging en wordt automatisch ieder jaar verlengd. U kunt de overeenkomst opzeggen tot 4 weken voor de automatische verlengingsdatum van uw vermelding via e-mail info@dorpenindrenthe.nl. Wilt u op de website blijven staan, dan hoeft u niets te doen. U betaalt jaarlijks voor uw vermelding op de dorpensite(s) en OND Reclame & Internet verplicht zich hiermee tot het actueel houden van de websites voor de bezoekers met als doel om voor u zoveel mogelijk doorlinks te genereren. In geval van bedrijfsbeëindiging of om andere dringende redenen kunnen wij altijd uw vermelding van de website verwijderen.

Privacy
Wanneer u adverteert bij OND Reclame & Internet, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, door ons beheerde Facebook en/of Twitteraccount en/of een account aanmaakt op een van onze websites dan worden de door u verstrekte gegevens door ons vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld met uitzondering van geregisteerde namen en e-mailadressen. Die worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven door DorpeninDrenthe.nl, partnermailingen en aangeboden aan bedrijven die gerelateerde aanbiedingen doen. U kunt zich voor deze nieuwsbrieven ten allen tijde afmelden. Geregistreerde bedrijven en accommodaties op de door OND Reclame & Internet uitgegeven websites kunnen zich niet voor de nieuwsbrief afmelden.

Veiligheid
OND Reclame & Internet doet hetgeen binnen haar mogelijkheden om de website vrij te houden van virussen, phissing en andere cyberellende. Hiervoor zijn een aantal maatregelen genomen. Wij kunnen echter geen garantie geven voor de afwezigheid van virussen en andere schadelijke programma's. OND Reclame & Internet is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste links naar andere websites. Deze gelinkte websites bezoekt u voor eigen risico.

Bereikbaarheid website
OND Reclame & Internet doet haar uiterste best om de website ten allen tijde voor haar klanten en bezoekers bereikbaar te houden. Door onderhoudswerkzaamheden aan de webserver kan het voorkomen dat de websites, met name 's nachts, enkele uren niet online staan. OND Reclame & Internet aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval de door haar uitgegeven websites niet voor bezoekers of adverteerders bereikbaar zijn. In het geval de websites voor 1 week of langer niet bereikbaar is, zullen de adverteerders gecompenseerd worden. Deze compensatie is 150% van de tijd dat de website offline is geweest. Deze regeling geldt niet wanneer de websites door overmacht offline zijn.

Wijzigingen
OND Reclame & Internet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Wij verzoeken u daarom regelmatig de laatst geldende versie op onze website te controleren. De vermelde bedrijven en accommodaties ontvangen melding via de e-mail wanneer deze voorwaarden worden gewijzigd.

Overig
Wij hebben deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij houden ons graag aanbevolen voor uw suggesties en commentaar.

Versie: 1 januari 2012

Dagattracties
Ooievaars buitenstation De Lokkerij
De Schiphorst

Meer informatie
Dagattracties
Workshops Noord Nederland
Zuidwolde

Meer informatie
Dagattracties
Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum De Wemme
Zuidwolde

Meer informatie
Dagattracties
Logement Vincent van Gogh
Veenoord

Meer informatie